1958 yılında İzmir’de doğdum. Karşıyaka Ankara İlkokulu ve İzmir Bornova Anadolu Lisesinde (BAL) eğitim aldıktan sonra 1982’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 19851989 yılları arasında İzmir S.S.K. Tepecik Doğumevinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı eğitimimi tamamladım. 1993 yılında S.S.K. Tepecik Doğumevi’nde Perinatoloji Departmanının kuruluşunda ve gelişiminde yer aldım. Bu bölümde riskli gebelikler ve anne karnında tanı konusunda 2001 yılına kadar sürekli çalışarak çok sayıda hastaya yardımcı oldum. 2007 yılında bu yana tüm zamanımı muayenehanemde özel hastalarıma ayırmaktayım. 2011 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni uzmanlık yan dalı olarak belirlenen Perinatoloji Uzmanlığını aldım. Halen muayenehanemde hastalarıma hizmet vermekteyim.

 + Özgeçmişim

Bir gebe dok­toruna git­tiğinde en çok bebeğinin sağlığını öğren­mek ister. Tanı ve tarama test­leri bu amaçla uygu­lanır. Bebeğin yapısal bir hastalığının olup olmadığını öğren­mek için git­tikçe gelişmekte olan ultra­son­lar kul­lanılır. Bun­larla yapılan muayenel­erde bebekte ola­bile­cek sorun­lar araştırılır.

Devamı…

Detaylı Ultrason, ayrıntılı ultrason, ikinci düzey ultrason, Doppler Ultrason, Renkli Ultrason adlarıyla da bilinmektedir. Burada esas olarak yapılan anne karnındaki bebeğin (Fetus) ultrason ile görüntülenerek muayene edilmesidir. Gebeliğin her evresinde yapılabilir. 2022. haftalar arasında önerilir.

Devamı…

Gebeliğin 1114. haftaları arasında ultrason ile yapılır. Son 15 yılda yaygınlaşmıştır. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler ile artan deneyim ve bilgi birikimiyle bu muayene gebeliğin en önemli incelemelerinin arasında yerini almıştır. Bu inceleme Down Sendromu taramasının da bir parçasıdır.

Devamı…

Bebeğin Genetik Hastalıklarının olup olmadığı ancak bebeğin hücrelerinin genetik değerlendirilmesiyle olasıdır. Bunun için en sık kullanılan yöntem bebeğin yüzdüğü ve çoğunlukla idrarıyla oluşan sıvıdan alınan hücrelerin kültürü yapılarak kromozom sayılarının mikroskop ile belirlenmesidir (Genetik Amniosentez).

Devamı…

 Bebeğin eşinden (plasentadan) parça (villus) örneği alınması işlemidir. Genellikle genetik tanı amacıyla uygulanır. Bebeğin kromozomlarının sayısal ve yapısal değerlendirilmesiyle bazı mutasyonların belirlenmesinde 14. Haftaya kadar tercih edilmesi gereken yöntemdir. 

Devamı…

Anne karnındaki bebeğin göbek kordonundaki damarlardan kan örneği alınmasına kordosentez denilmektedir. Ultrasonun yeterli olmadığı zamanlarda fetoskopi denilen bir yöntemle uygulanmaktayken günümüzde görüntülemedeki gelişmeler sayesinde deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen önemli bir uygulamadır.

Devamı…

Hücrelerimizin çekirdeğinde 23 çift kromozom bulunmaktadır (46 Kromozom). 46. Kromozom cinsiyeti belirler. Bazı nadir hastalıkların dışında 46. Kromozom “X” ise bebek kız, “Y” ise bebek erkek olur. Kromozomların görüntüsü birbirinden farklıdır.

Devamı…

Fizikteki Doppler kuramından esinlenerek geliştirilmiştir. Yaklaşan veya uzaklaşan cisimlerin frekanslarında oluşan değişimin değerlendirilmesi ile uygulanır. Gelen ile giden farklı renklerde görüntülenir. En çok damarlardaki kan akımının incelenmesi için kullanılır.

Devamı…

Çoğul gebelik birden fazla gebeliğin aynı zamanda gelişmesidir. Gebeliklerin % 12’ sinde görülür, en çok ikiz gebelikler görülmektedir. Çoğul gebeliklerin % 97’ si ikiz gebeliklerdir.

Tek yumurta ile gelişenlere monozigotik, birden fazla yumurta ile gelişenlere ise

Devamı…

 

Plasenta (Eş – Son) ve Amniyon Sıvısı (Su Kesesi)

Plasenta ve amniyon sıvısı gebelikte bir bebeğin yardımcısı ve koruyucusu olan ve onun geliştirdiği bir ortamdır. Plasenta anne ve bebek dolaşımını birbirinden ayırıp, gerekli maddelerin bebeğe, bebeğin atıklarının anneye geçmesini sağlar. Amniyon sıvısı genellikle bebeğin idrarıyla oluşur ve bebeğin hareketlerini kolaylaştıran,

Devamı…

 

Abortuslar (Düşükler)

Gebelerde kanama oldukça sık görülen bir durumdur. Plasenta oluşumunda ve erken gebelik gelişiminde akıntı şeklindeki kanamayla çok sık karşılaşılır. Gebelik saptandıktan sonra oluşan belirgin kanama düşüğün en önemli belirtisidir.Tüm gebeliklerin % 25 kadarında kanama yaşanabilir.

Devamı…

Myoma Uteri

Doğurabilir yaştaki kadınların % 20 kadarında görülebilen uterusun (rahim) kas yapısının (myometrium) tümörüdür. % 99 oranında selimdir. Estrojen etkisiyle büyür, menapozda genellikle küçülürler. Gebenin yaşı arttıkça görülme olasılığı artar. Gebelikte % 4 oranında saptanır. 

3 temel tipi vardır.

 

 

Devamı…