Myoma Uteri

Doğurabilir yaştaki kadınların % 20 kadarında görülebilen uterusun (rahim) kas yapısının (myometrium) tümörüdür. % 99 oranında selimdir. Estrojen etkisiyle büyür, menapozda genellikle küçülürler. Gebenin yaşı arttıkça görülme olasılığı artar. Gebelikte % 4 oranında saptanır. 

3 temel tipi vardır.

 

 

Submuköz myomlar; Rahim içinde, gebeliğin geliştiği endometriumda yer alırlar.

Gebelik olasılığını azaltır, gebelik kayıplarını arttırırlar. Plasentanın uterusta yerleşimini bozabilir.

İntramural myomlar: Önemli kısmı uterus adelesi içinde yeralan tipidir. Gebelikte erken doğum, kanama, ağrı yakınmaları daha fazla olur. Gebeliğin yuvalanmasını engelleyebilir, kan akımına zarar verirler. Bu nedenle bebeğin anne karnındaki gelişimini kısıtlanabilir.

Subseröz Myomlar; Çoğu uterus dışında olan myomlar, genellikle diğer organlarda şikayetlere neden olur, çok büyük olanlarda gebelikte büyüyen uterusla birlikte artmış gerginliğe neden olur.

 Myomlar gebelikte kanama, düşük (abortus), erken doğum riskini arttırır. Bebeğin doğum kanalında ilerlemesini engelleyebilir, doğum sonrası kanama nedeni olabilirler.

Myomlarda nadiren gebelik sırasında dejenerasyon ve ağrı nedeniyle operasyon gerekebilmektedir. Gebelikle birlikte myomu olduğu saptananlarda yakın ve dikkatli gebelik izlemi önerilir.

Sezaryen sırasında uygun olgularda myom alınabilir.

 

Over Kistleri, Tümörleri

Ultrason kullanımının yaygınlaşmasıyla gebelerde daha sık görünürler. Anne yaşının artmasıyla da sıklıkları artar. En sık görülenler basit over kistleri, hemorajik (kanama nedeniyle oluşan), ve yumurtalıkların aşırı uyarılmasına bağlı gelişen kistlerdir. Gebeliklerin yaklaşık % 4’ ünde görülür ve gebeliğin 20. Haftasından önce çoğu kaybolur.

 

Teratom (Dermoid Kist)

Gebelikte en sık torsiyon (kendi etrafında dönerek dolaşımın engellenmesi) gelişen tümörlerdir. Böyle bir durumda operasyon gereklidir.

Görünümü daha karışık olan tümörlerin devam etmesi durumunda gebeliğin 2. Üçayında (ortasında) operasyon düşünülebilir. Gebelikte habis over tümörüyle karşılaşma olasılığı % 0.004’ tür.

Sezaryen sırasında kistler alınabilir.