Gebeliğin 1114. haftaları arasında ultrason ile yapılır. Son 15 yılda yaygınlaşmıştır. Ultrasonografi teknolojisindeki gelişmeler ile artan deneyim ve bilgi birikimiyle bu muayene gebeliğin en önemli incelemelerinin arasında yerini almıştır. Bu inceleme Down Sendromu taramasının da bir parçasıdır.

NT (Nuchal Translucencsy — Ense Saydamlığı) ve burun kemiği ölçümü gibi bazı tekniklerle kromozom hastalıkları riskini belirleyecek ön değerlendirme yapılmakta, bebeklerin sayısı saptanmakta (İkiz, Üçüz gibi), plasenta ve amnion sıvısıyla gelişimleri değerlendirilerek gebelik yaşı belirlenmekte ve belirgin anomalilerin bazılarının erken haftalarda tanısı konulabilmektedir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla uygulanır hale gelecektir. 1822 hafta ultrasonon incelemesi daha yüksek bir belirleme oranına sahiptir, ancak erken tanı koyabilme avantajı nedeniyle 1822 hafta ultrasonografisine ek olarak yapılması düşünülmelidir. Bebeğin (Fetusun) belirgin yapısal hastalıklarının % 30’ dan fazlası bu dönemde saptanabilir.

Bu inceleme ile birlikte aynı zamanda 1114 hafta tarama testi de yapılır. Ultrason incelemelerinin yanısıra anne adayının yaşı ve iki gebelik hormonununun (PAPP-A ve serbest βhCG) düzeylerine de bakılarak 1114 hafta Down Sendromu Tarama Testi” (Kombine Test, İlk Üçay Down Sendromu Tarama Testi) yapılır. Bu test günümüzde sık olarak kullanılmakta olup, riski 1/ 300 ve üstü olan gebelerde genetik inceleme (Amniosentez veya plasenta biyopsisi – CVS) yapıldığı zaman tüm Down Sendromlu fetusların % 85 inin belirlenmesi sağlanır. Bu incelemede bebeğin yapısı genel olarak değerlendirilerek ense saydamlığı (NT), bebeğin burun kemiği varlığı, mide, mesane yapısı, el ve ayakları incelenir ve Renkli Doppler Ultrason yardımıyla bebeğin kalp hastalıkları açısından diğer önemli bilgiler elde edilir (Ductus Venosus Kan Akımı). Bebekte ense saydamlığının artması birçok genetik hastalık, kalp hastalığı ve diğer yapısal belirgin hastalıkların göstergesi olabilir.

Ayrıca gebenin rahim yapısı, rahim ağzı, myom, over kisti gibi hastalıkları değerlendirilir, plasenta ve amnion sıvısı incelenir, Renkli Doppler ultrason ile rahim damarları değerlendirilerek ilerleyen gebelik haftalarında karşılaşılabilecek gebelik zehirlenmesi, bebekte gelişme geriliği konusunda ön bilgi alınabilir.