Detaylı Ultrason, ayrıntılı ultrason, ikinci düzey ultrason, Doppler Ultrason, Renkli Ultrason adlarıyla da bilinmektedir. Burada esas olarak yapılan anne karnındaki bebeğin (Fetus) ultrason ile görüntülenerek muayene edilmesidir. Gebeliğin her evresinde yapılabilir. 2022. haftalar arasında önerilir.

 1823 Hafta Fetal Muayenenin (ayrıntılı ultrasonun) amacı:

Bebeğin gelişmesini değerlendirmek, gelişmenin değişik ölçümlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek,

Bebekteki hastalıkları erken teşhis etmek,

      Anne karnında tedavi edilebilecek olanları belirlemek,

      Anne ve Bebek için riskleri belirlemeye çalışmak,

      Doğumdan hemen sonra müdahale gerektiren durumlar için doğumda uygun merkezi hazırlamak.

      Yaşamla bağdaşmayan veya çok ağır sakatlık ve zekâ problemi olacak gebeliklerin durumunu aileye bildirmektir.

 

Gebeliğin 3. Ayında yapılan ense kalınlığı ölçümü ultrason değerlendirmesi de bir tür ayrıntılı ultrason olarak kabul edilebilir. Fetusun ultrason ile muayenesinde

 

1–     Gebe uterus (Rahim), Plasenta (Bebeğin eşi) ve amnion sıvısı (su kesesi) gözden geçirilir, bunlarla ilgili sorunlar araştırılır.

2–     Bebeğin (fetusun) ölçüleri alınarak gelişmesi değerlendirilir.

3–     Bebeğin organlarında belirgin bir sorun olup olmadığı, kol ve bacaklarının durumu, ölçümlerin birbirleriyle uyumluluğu gözden geçirilir.

4–     Bebeğin kalbi değerlendirilerek belirgin kalp hastalıkları açısından incelenir.

5–     Renkli Doppler ultrason ile Bebek ve annenin belirli damarları incelenerek kan akımları incelenir, bebekte gelişme geriliği ve anne açısından gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) riskleri değerlendirilir.

6–     Rahim ağzı ölçümü ile erken doğum riski araştırılır.

Uygun gebelerde 3 Boyut veya 4 Boyutlu görüntüler sağlanır.

Bu işlem yapıl­madan önce hasta­lar bil­gilendiril­erek “Aydın­latılmış Onam Formu” nu doldur­maları istenir