Op. Dr. HAKAN KANIT,

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Uzmanı

 

1958 yılında İzmir’ de doğdum. Karşıyaka Ankara İlkokulu, 1969, İzmir Bornova Anadolu Lisesi (BAL) 1976, İstanbul Tıp Fakültesi, 1982 mezunuyum. Mecburi Hizmetimi 19831985 yıllarında Samsun Bafra Merkez Sağlık Ocağında yaptım. 19851989 yılları arasında İzmir S.S.K. Tepecik Doğumevinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığı eğitimimi tamamladım. Uzmanlık tezim Preeklampsi ve Eklampside (Gebelik zehirlenmesi) Pıhtılaşma Bozuklukları idi. Askerliğimi 19891990 yıllarında Gelibolu Askeri Hastanesinde yaparak S.S.K. Tepecik Doğumevinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmaya başladım. Perinatolojiye özel ilgim nedeniyle 1993 yılında aynı hastanede Perinatoloji Departmanının kuruluşunda ve gelişiminde yer aldım. Bu bölümde riskli gebelikler ve anne karnında tanı ile anne karnında bebek tedavisi amaçlı girişimler konusunda çalışarak hem çok sayıda hastaya yardımcı oldum hem de deneyimlerimi arttırdım. Perinatoloji Konseyini kurarak yürütülmesini sağladım. 1993 yılında Londra King’ s College’ de Prof. Dr. Kypros Nikolaides yanında bir süre çalışarak gelişmeleri gözlemledim. Bir çok uzmanlık öğrencisine tez danışmanlığı yaptım. 2007 yılında çalıştığım hastaneden ayrılarak 1990 yılından bu yana sadece özel hastalarımı görmekte olduğum muayenehanemde çalışmaktayım. 20052007 ve 20092011 yılları arasında 2 kez Ege Perinatoloji Derneği’ ne başkan oldum. Türk Perinatoloji Derneğinin değişik idari görevlerinde bulundum ve yapılan Çalıştaylarla gebelere dönük tanı, tedavi ve bilgilendirme amaçlı toplantı ve değerlendirmelere katıldım. 2011 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni uzmanlık yan dalı olarak belirlenen Perinatoloji Uzmanlığını aldım. 2012’ de kurulan Perinatologlar Derneğinde Yönetim Kurulu (yedek)üyesiyim. 20112012’ de 1 yıla yakın süre Anadolu Sağlık Merkezinde Perinatoloji konsültanı olarak çalıştım. Perinatolojiyle ilgili 4 uluslar arası, 17 ulusal makalem dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve panele konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldım. Çok iyi derecede İngilizce az derecede Fransızca bilmekteyim. Türk Tabibleri Birliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Ege Perinatoloji Derneği, Perinatologlar Derneği, BAL Eğitim Vakfı mütevelli üyesiyim. Prof.Dr.Lütfiye Kanıt ile evliyim, 2 çocuk babasıyım. 

 

 

Mesleki Görevler

19831985    : Pratisyen Hekim, SSYB Samsun Bafra 2 No’ lu Merkez Sağlık Ocağı

19851989    : Uzmanlık Eğitimi, SSK Tepecik Doğumevi, İzmir

19891990    : Gelibolu Askeri Hastanesi ( Uzman Tabib Asteğmen)

1990 - 1993     : Uzman Doktor, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İzmir.

1993 - 2000     : Perinatoloji Departmanı, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İzmir.

20002007    : Uzman Doktor, SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İzmir.

2007 -               : Özel Muayenehane

 

Mesleki Derneklere Üyelik:

Ege Jinekoloji Derneği, 1992

Türkiye Jinekoloji Derneği, 1992

Ege Perinatoloji Derneği (Kurucu üye, 20052007 ve 20092011 Dönemleri Başkanı), 1994

Perinatoloji ve Endokrinoloji Derneği, 1994

International Society for Ultrasound  in Obstetrics and Gynecology, 1995

Türkiye Perinatoloji Derneği, 1998

Obstetri ve Jinekolojide Ultrason Derneği, 1999

Spina Bifida Derneği, 2000

 

Perinatoloji Yan Dalı ile Bağlantılı Yeterlilikler:

2004: Türk Perinatoloji Derneği, Türk Perinatoloji Yeterlilik Kurulu,  Türk Perinatoloji Yeterlilik Belgesi

2004: The Fetal Medicine Foundation, Certificate of Competence, Ultrasound examination at 1114 weeks (1114 Hafta Ultrason İnceleme Yeterlilik Sertifikası). 2007 yılında yenilendi.

2011: Perinatoloji Yan Dal Uzmanlığı

 

Diğer Mesleki Deneyimler:

1.   Kasım 1991: 1. İnfertilitede Diagnostik ve Operatif Laparokopi, Histeroskopi, Lazer Kursu ve Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi – Ankara
2.   Mayıs 1992: İnfertilite ve Endoskopik Cerrahi Eğitimi, SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi – Etlik, Ankara
3.   Ekim 1992: 2. Mezuniyet Sonrası Perinatoloji Eğitim Kursu, İstanbul
4.   Mayıs 1993: The Fetus as a Patient VI th International Postgraduate Course With Scientific Participation. 
5.   Temmuz 1993 : Harris Research Centre for Fetal Medicine, Londra. ( Profesör Kypros Nicolaides yanında Perinatoloji ve Fetal tıp çalışmaları, Prenatal Tanı ve Tedavi Eğitimi)
6.   Temmuz 1993 : Jinekolojide Endoskopik Cerrahi ve İnfertilitede Ovulasyon Sorunları Eğitim Programı, SSK Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi, İzmir
7.   Nisan 1995: Ian Donald Inter University School of Medical Ultrasound, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrason Kursu, İstanbul.
8.   Eylül 1997: First Trimester Ultrasound, Postgraduate Course, İstanbul
9.   Mayıs 1999: Fetal Anomaly Scanning, ISUOG Outreach Programme, Ultrason Kursu, Antalya
10.        Kasım 2003: First Trimester Ultrasound Postgraduate  Course, İstanbul
11.        Nisan 2004: Neonatal Resüssitasyon Kursu, İzmir
12.        Ocak 2007: Theoretical course fort he certificate of competence in: Ultrasound Examination at 1823 weeks, Ultrasound Examination in Fetal Cardiology, Cervical assessment in pregnancy, Uterine and Fetal Doppler, Fetal Medicine Foundation
13.        Ocak 2011: Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, İzmir
14.        Eylül 2011:  Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, Manisa
15.        Aralık 2011: Ian Donald Advanced Ultrasound Course, İstanbul
16.        Aralık 2011: European School of Perinatal Medicine, Preeclampsia, İstanbul,. Oturum Başkanı olarak katılım.
17.        Aralık 2012: Konjenital anomali ile doğan bebekler: Ya sonra? Ege Perinatoloji Derneği Panelinde oturum başkanlığı

 

Eğitim aktiviteleri:

a)  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf 4. Ders kurulunda “Sinir bilimlerine gelişimsel bakış: Toplumda beyin Sağlığının geliştirilmesi” paneli 20002001 öğretim yılından itibaren 4 yıldır yinelenmekte (Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında Prenatal Tanı konulu ders).

b) Tercüme: Obstetri – Normal ve Sorunlu Gebelikler, Steven G.Gabbe, Fifth Ed., Çeviri Editörleri: Turgay Şener, Mete Tanır, Malign Hastalıklar ve Gebelik s:11531177. 2009, Nobel & Güneş Yayınevi.

 

c)   Uzmanlık Tezi Danışmanlıkları:

1) Op. Dr. Bülent Bayrak, 1995: Doppler ultrasonda anormal uterin arter rezistans indeksi saptanan hastalarda preeklampsi profilaksisinde aspirin, aspirin + kalsiyum ve kontrol grubunun karşılıklı değerlendirilmesi.

2) Op. Dr. Nezih Demirbuğa, 1995: Normal ve komplike gebeliklerde arteria uterina kompliansı.

3) Op. Dr. Meltem Canıtez, 1996: Adneksiyal kitlelerin benign, malign ayrımında renkli Doppler ultrasonografinin yeri.

4)   Op. Dr. Gülnaz Şahin, 1997: Preterm eylem prognozunun belirlenmesinde enfeksiyonun yeri ve ultrasonografi kullanımı.

5)  Op. Dr. Mukaddes Demirbuğa, 1997: Non komplike gebeliklerde umbilikal ven Doppler değerlendirmeleri.

6) Op. Dr. İsmail Teker, 1997: Preterm Erken Membran Rüptürü tanı ve takibinde amniosentezin yeri.

7) Op. Dr. Mehmet İnce, 1998: Erken doğum eyleminin etyolojisinde uterin arter dopplerinin yeri.

8) Op. Dr. Esen Çağşar, 1998: Abortus İmminensli olgularda subkoryonik hematomun prognostik değeri.

9Op. Dr. Jülide Duran, 1998: 2628. gebelik haftasında Doppler ultrason ile A. Uterinada rezistans (notch) saptanan hastalarla saptanmayanların laboratuar parametrelerinin karşılaştırılması.

10) Op. Dr. Ercan Koru, 1999: Preterm erken membran rüptürü ile komplike gebeliklerde beklentisel yaklaşım sonuçlarının değerlendirilmesi.

11) Op.Dr. Safiye Ergin, 1999: 34. gebelik haftasından itibaren diabetle komplike gebeliklerde fetal iyilik halini değerlendiren parametrelerin (AFI, NST, Biyofizik Profil ve Doppler) ve Hemoglobin A1c ölçümlerinin fetal sonuçla karşılaştırılması.

12) Op.Dr.Ebru Bağra Taşkent, 2000: Trombositopenik gebelerde etyolojik faktörler, trombositopeni düzeyi ve doğum şeklinin fetal sonuç üzerine etkisi.

13) Op. Dr. Mitra Özdemir, 2000: Normotansif, hafif ve ağır preeklampsi olgularında serum human koryonik gonadotropin değerlerinin karşılaştırılması.

14) Dr. Gül Çolakoğlu, Radyoloji, 2000: Günaşımı olan gebelerde renkli doppler ultrasonografinin yeri.

15Op. Dr. İlknur Sevinçli, 2000: Preeklampsi ve eklampside doppler bulgularıyla fibronektin sonuçlarının karşılaştırılması.

16Dr. İbrahim Sekü, 2004: Fetal durumun değerlendirilmesinde umbilikal arter pulsatilite indeksi ve umbilikal ven kan akım hızından elde edilen venöz arteryel indeksin değeri.

 

Yurt içi yayın danışmanlık görevi:

2002 —   : Perinatoloji Dergisi


Davetli Katılınan Bilimsel Oturumlar:

1.   Nisan 1994: XV. SSK Tıp Kongresi – Çeşme, İzmir: Prenatal Tanı Paneline panelist olarak katılım

2.   Mayıs 1998: 6. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya: Panelist olarak katılım (Prenatal Tanı Paneli): Karyotiplemede amniosentez, koryonik villus örneklemesi, fetal kan örneklemesi: ne zaman, hangisi, nasıl?
3.   Mart 2000: II. Ultrasound Congress in Obstetrics  and Gynecology, İstanbul, Oturum Başkanı olarak katılım.
4.   Mayıs 2000: 4. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, İzmir.

Prenatal tanıda invazif girişimler konulu workshop’ta katılımcılara eğitim.

5.   Mayıs 2001: Prenatal Tanıda Yenilikler Kursu, İzmir. Oturum Başkanı olarak katılım.
6.   Agustos 2001  : 1. Ulusal Spina Bifida Kongresi, Oturum Başkanlığı. Uzmanlar kurulu toplantısına katılım.
7.   Şubat 2002: Ege Diabet Çalışma Grubu, Diabet + Gebelik Paneli, Diabette Gebelik Komplikasyonları, SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, İzmir.
8.   Mayıs 2002: 3rd Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, Antalya, Ana Konuşmalar: Fetal Maturasyonun Değerlendirilmesinde Ultrason Bulguları, ve plenary session oturum başkanlığı, Antalya.
9.   Ağustos 2002  : II. Ulusa Spina Bifida Kongresi, Spina Bifida nasıl önlenir konulu Konferans+ sohbet toplantısı. İzmir.
10.      Ekim 2002: II. World Congres of Perinatal Medicine for Developing Countries,  & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi Antalya, Oturum Başkanı olarak katılım. Kongre sonrası yayınlanan konsensus raporuna komite üyesi olarak katılım. (Journal of Perinatal Medicine, 2003)
11.      Aralık 2002: Türk Jinekoloji Derneği İzmir Şubesi Eğitim semineri. İzmir. Konu: Perinatoloji. Konferans: Normal gebelerde antenatal bakım.
12.        Ekim 2003: IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Ankara, Ana Konuşmalar: Gebelik Terminasyonu, Konsey Deneyimi Konulu Konuşma.
13.      Kasım 2004: Erken gebelik ultrasonografisi, NT Sertifikasyon kursu, Manisa, Ardışık kromozom anomali taraması, eğitimci.
14.        Nisan 2005: İntrapartum Ultrasonografi (Sunum)10. Ulusal Perinatoloji Kongresi & International Workshop on Multiple Pregnancy, İstanbul
15.         Ekim2007: İkinci trimester Ultrasonografisi Kursu, Ekstremitelerin Değerlendirilmesi (Sunum). Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu, Antalya
16.        Mayıs 2008: Gebelikte Uterin ve Adneksiyel Kitlelerde Yönetim, Yüksek Riskli Gebelikler Paneli (Sunum). 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya
17.        Eylül 2008: XXI European Congress of Perinatal Medicine, Fetal Anomaly Oturumu Başkanlığı, İstanbul
18.        Kasım 2008: 6. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Ultrasonografi Eğitimi ve Sorunlar Oturumu Başkanlığı, Antalya
19.        Nisan 2009: Kamuda Çalışan Hekimin Sorunları (Sunum), 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya
20.        Nisan 2009: Hipertansiyon Paneli Oturum Başkanlığı, 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya
21.        Mart 2009: Ciddi Preeklampsi, Hellp Sendromu ve Eklampside Yönetim (Sunum) TJOD İzmir Şubesi Bilimsel Eğitim Toplantıları, Perinatoloji Paneli, İzmir
22.        Mayıs 2009: Gebelikte pelvik kitlelerin ultrasonografik değerlendirilmesi (Sunum)7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Girne – Kıbrıs,
23.        Aralık 2009: Ian Donald Advanced Ultrasound Course, İstanbul, Oturum Başkanı olarak katılım.
24.        Mayıs, 2010: Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Erken gebelik kayıpları, Konuşmacı olarak katılım, Antalya
25.        Ocak 2011: Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, İzmir
26.        Nisan 2011: Postpartum Kanamada Yönetim XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul. Konuşmacı olarak katılım
27.        Eylül 2011:  Doğum öncesi izlem kursu, Gebelikte Rutin Muayene Dönemleri ve Beklenenler, Manisa, Konuşmacı olarak katılım.
28.        Eylül 2011: Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, Artmış Nukal, Normal Karyotip, Manisa, Konuşmacı olarak katılım.
29.        Aralık 2011: Ian Donald Advanced Ultrasound Course, İstanbul
30.        Aralık 2011: European School of Perinatal Medicine, Preeclampsia, İstanbul, Oturum Başkanı olarak katılım.
31.        Aralık 2012: Ege Perinatoloji Derneği, Konjenital anomali ile doğan bebek: Ya sonra? Paneli. Otutum Başkanı olarak katılım.

 

 

YAYIN LİSTESİ:

A)Makaleler:

1–   Yılmaz B, Ozkinay F, Ercal D, Sagol S, Kanit H, Kirayoglu H, Ozkinay C: Indications for referral of Turner’ s syndrome cases diagnosed prenatally; BJMG, 8 (1&2), 2005, 2730

2–   Ozkinay F, Kanit H, Onay H, Cogulu O, Gunduz C, Ercal D, Ozkinay C: Prenatal diagnosis of de novo unbalanced translocation 8p;21q using subtelomeric probes, Genet Couns, 2006; 17(3): 315320

3–   Bakiler AR, Ozer EA, Kanik A, Kanit H, Aktas FN: Accuracy of prenatal diagnosis of congenital heart disease with fetal echocardiography, Fetal Diag. Ther. 2007; 22(4): 241244

4–   Hakan Kanıt, a.a.Özcan, SR Oner, Ç. Ispahi, JS Endrikat, K. Ertan: Chromosomal Abnormalities in fetuses with ultrasonographically detected neural tube defects. Clinical Dysmorphology 2011, 20: 190193

5.   Tanaç,M.G., Kanıt, H., Menteşeoğlu, S.: Preeklampsi ve eklampside koagulasyon bozuklukları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni,: Cilt: 21, Sayı: 4, Ekim – Aralık 1989 Sayfa:685695

6.   H.Kanıt, Y.Özgenç, D.Egeli, F.Ersan, M.Özyiğit, N.Demir: Pg e-2 servikal jel ile travayı indükte edilen olgularda hormonal değişiklikler. Türkiye Klinikleri  Yayınevi, Cilt 4, Sayı:2, Sayfa: 9295, 1994.

7.   A.R.Bakiler, H.Kanıt, S.R.Öner, N.Narin, R.Özyürek, A.Parlar, M.Arcasoy: Assesment of development of atria, ventricles, and great arteries during intrauterine period: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisi. 1996; 24:221227.
8.   E. Vardar, A.R.Kandiloğlu, H. Postacı, H. Kanıt, N. Dicle: Umbilikal Kordonda Hematom ve İdiyopatik Kalsifikasyon: Olgu Sunumu. Ege Tıp Dergisi 1996; 35 (12): 8183
9.   Özer E, Özkal S, Kanıt H: Kısa Kosta Polidaktili Sendromları, Olgu Sunumu: Dokuz Eylül Ü. T.F. Dergisi, 1997, Cilt: 11, Sayı: 1, sayfa 11
10.   Nezih Demirbuğa, Hakan Kanıt, Mukaddes Demirbuğa: Normal Gebeliklerde arteria uterina doppler indekslerinin güvenilirlilik sınırları. Klinik Bilimler & Doktor. Temmuz 1997, Cilt:3 Sayı: 3.
11.   F.Ferda Özkınay, Hakan Kanıt, Cumhur Gündüz, Gül Sapmaz, Cihangir Özkınay: Prenatal tanı konulan, ulna agenezisli trizomi 18 olgusu. Ultrasonografi Dergisi. Cilt:1, Sayı:12/Mart-Haziran 1997.
12.   Nezih Demirbuğa, Mukaddes Demirbuğa, Hakan Kanıt: Komplike gebeliklerin tanısında ikinci trimestrede arteria uterina direnç indeksleri. Klinik Bilimler & Doktor. Temmuz 1997, Cilt:3 Sayı: 16.

13.   C.Gündüz, F.Özkınay, H.Kanıt, G.Sapmaz, T.Çankaya, C.Özkınay: Ultrasonda koroid pleksus kisti saptanan gebelerin sitogenetik analiz değerlendirilmesi: Ege Tıp Dergisi 38(2): 6568, 1999.

14.  H.Kanıt, M.Canıtez, K.Kolday: Adneksiyal kitlelerin benign – malign ayrımında renkli doppler ultrasonografinin yeri. Ultrasonografi dergisi, Cilt: 3 Sayı: 1 Mart 2000.

15.  Dilek Aslan, Güven Aslan, Gülçin Uğurel, Muzaffer Sancı, Hakan Kanıt, Günsel Derin: Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri, Klinik Bilimler & Doktor, Ocak 2001, Cilt 7 Sayı: 1, 98101.
16.  Hakan Kanıt, Dilek Aslan, İpek Aydal, Nilgün Dicle, Gülçin Uğurel: Myomectomy During Pregnancy: Perinatoloji Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 Mart 2001
17.  Hakan Kanıt,  Dilek Aslan, Nilgün Dicle, Gülçin Uğurel: Amniotic Band Syndrome After Cervical Cerclage: Perinatoloji Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 Mart 2001
18.  İlknur Sevinçli, Hakan Kanıt, Azra Arıcı, Çiğdem İspahi: The significance of doppler flow characteristics and serum fibronectin level in preeclampsia: Gynecology Obstetric & Reproductive Medicine 2002; 8:173177.
19.  Esen Çağşar, Hakan Kanıt, Dilek Aslan, Jülide Duran: Significance of subchorionic haematomas in threatened abortion:A Sonographic study. Perinatoloji Dergisi cilt 9 sayı 3, 3 Eylül 2001.
20.  Azra ARICI ÖZKANHakan KANIT,  Harun TOPUZ,  Nilgün DİCLE,  Çiğdem İspahi Üçüz Gebelikte Akardiak Fetus: Olgu Sunumu Perinatoloji Dergisi 2007; 15(2): 7781
21.  Hakan Kanıt,  Onur Umut Yücel, Kıvanç Kayhan, Ç. İspahi, D. Ayaz, F. Bal. Erken tanı almış Meckel – Gruber sendromu, Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 2009.

B) Yurtdışı Kongre sunumları:

Kasım 1995   : 5th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and  Gynecology, Kyoto – Japonya

1.   Kanıt H, Öner SR, Demir N, Aydın G, Özgediz M: Fetal MCA  S/D ratio in patients with  AEDV and REDV flow patterns of umbilical arteries. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Vol: 6, Supp: 2 Page:136, 1995.
2.   Kanıt H, Bakiler AR, Aktaş F, Sapmaz G, Uysal S: Prenatal diagnosis of endocardial fibroelastosis and Turner Syndrome. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Vol: 6, Supp: 2, Page: 149, 1995.

 

 

C– Yurtiçi Kongrelerdeki Sunumlar

1.   Kanıt H. Uterusun Clear Cell Kanserleri. SSK 13. Tıp Kongresi, Antalya, 1989 (Sözlü sunum)
2.   Kanıt H, Özgediz M, Demir N, Uysal S: Delayed delivery of the second twin: “The Fetus as a Patient” VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara 1993.(Poster Sunum)
3.   Kanıt H, Gündüz C, Köprübaşı F, Özkınay C, Postacı H, Demir N: Prenatal diagnosis of a trisomy 18 fetus with genetic amniocentesis. “The Fetus as a Patient” VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara 1993. (Poster Sunum)
4.   Kanıt H, Demir M A, Postacı H, Mete Z, Aydın G, Özgediz M: Prenatal diagnosis of bilateral cystic adenomatoid malformation of the lung  in a fetus with nonimmune hydrops fetalis: “The Fetus as a Patient” VI th International Postgraduate Course with Scientific Participation, Ankara 1993..(Poster Sunum)
5.   Kanıt H, Uran B, Demirbuğa N, Öner RS, Özgediz M: Umbilical artery absent and reverse end diastolic flow patterns: The Fetus as a Patient VIth International Postgraduate Course With Scientific Participation. Ankara, Mayıs 1993. (Poster Sunum)
6.   Kanıt H, Öner SR, Aydın G, Demir N: Eritoblastosis fetaliste intrauterin transfüzyon: 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul. Perinatoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 33 Mart 1994. (Sözlü sunum)
7.   Kanıt H, Uran B, Mete Z, Demir N, Özgediz M, Aydın G: Yüksek riskl,i gebeliklerde fetal umbilikal arter, aort, midserebral arter kan akım ölçümleri. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul. Perinatoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 34 Mart 1994. (Poster Sunum)
8.   Kanıt H, Öner SR, Demir N Aydın G, Özgediz M: Umbilikal arter negatif ve reversed end diastolik akım formlarında fetal midserebral arter sistol – diastol oranları: 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul. Perinatoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 34 Mart 1994. (Poster Sunum)
9.   Kanıt H, Öner SR, Sandraz F, Gündüz C, Demir N, Özkınay C. SSk Tepecik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesinde Prenatal tanı amacı ile yapılan girişimler. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul. Perinatoloji Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 Sayfa: 34 Mart 1994.(Poster Sunum)
10.        Kanıt H. Prenatal tanı Paneli. Prenatal tanıda invazif girişimler. XV SSK Tıp Kongresi 1821 Nisan 1994 , Çeşme İzmir (Panelist)
11.        Bakiler AR, Kanıt H, Öner SR, Özyürek R, Narin N, Dorak C, Parlar A, Arcasoy M: Fetal ekokardiografi ile kalp boşluklarının, duvar kalınlıklarının ve büyük damarların değerlendirilmesi: III. Ulusal Ekokardiografi Kongresi Antalya 1994. (Poster Sunum)
12.    Bakiler AR, Kanıt H, Öner SR, Özyürek R, Narin N, Dorak C, Parlar A, Arcasoy M: Fetal Ekokardiografi ile teşhis edilen fetal hipertrofik kardiyomyopatili bir olgu: : III. Ulusal Ekokardiografi Kongresi Antalya 1994. XXXVIII. Milli PediatriKongresi Trabzon 1994.(Poster Sunum)
13.        Kanıt H, Çağşar E, Öner SR, Gündüz C, Koyuncu F: Anensefali tanısıyla değerlendirilan 27 olguda verilerimiz: 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Haziran 1995.(Sözlü Sunum)
14.        Kanıt H, Özgediz M, Özkınay F, Yaprak I, Kandiloğlu AR, Yaradanakul V, Tansuğ N, Menteşeoğlu S: SSk Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi 1994 yılı Perinatoloji Konseyi olguları. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Haziran 1995.(Sözlü Sunum)
15.    Kanıt H, Öner SR, Uysal S, Kandiloğlu AR: Amniotik Bant Sendromu. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Haziran 1995.(Poster Sunum)
16.    Kanıt H, Bakiler AR, Uysal S, Sapmaz G, Aktaş F: Turner sendromu ve endokardiyal fibroelastosis: 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Haziran 1995.(Poster Sunum)
17.    Kanıt H, Uysal S, Yılmaz  C, Demir N: Nelson Syndrom und schwangerschaft. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Haziran 1995.(Poster Sunum)
18.    Beziroğlu İ, Kanıt H, AFP yüksekliği ile saptanan Down sendromu olgusu: Perinatoloji Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 21 1996.(Poster Sunum)
19.    Gündüz C, Özkınay F, Kanıt H, Sapmaz G, Özkınay C: Amniosentez ve kordosentezde mozaik tetraplöidi saptanan, normal doğan diabetik anne bebeği. 4.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, İzmir, 1996.(Poster Sunum)
20.    Özkınay F, Kanıt H, Gündüz C, Sapmaz G, Özkınay C: Prenatal tanı konulan, ulna agenezisli trizomi 18  olgusu. 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi İzmir, 1996. (Poster Sunum)
21.    Sapmaz G, Özkınay F, Gündüz C, Terzibaşıoğlu N, Kanıt H, Özkınay C, Topçuoğlu N, Öztekin K, Erler A: 1995 yılında yapılan fetal amaçlı sitogenetik çalışma sonuçlarımız. 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi İzmir, 1996.(Poster Sunum)
22.    Kanıt H, Vardar E, Kaçar A, Özkınay F, Balık E: Holoprozensefalinin erken prenatal tanısı: Olgu sunumu 2. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya Mayıs1997 (Poster Sunum)
23.    Kanıt H, Turan E, Büyüktosun C, Öner SR, Özkınay F, Balık E: Kliniğimizdeki prenatal invazif girişimlerin son bir yıllık değerlendirilmesi. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya 1997. (Poster Sunum)
24.    Kanıt H, Çavuş M, Turan E, Derin G: Unexpected septic shock 30 hours later from amniocentesis: Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya 1997.(Poster Sunum)
25.    Cin A, Bektaşlar D, Özkaya B, Aşık S, Tansuğ N, Kanıt H, Çumurcu S, Kansoy S, Yaprak I: Kasabach– Merrit sendromlu bir olgu sunumu. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir 1997.(Poster Sunum)
26.    Özkınay F, Sapmaz G, Çoğulu Ö, Başaran S, Kanıt H, Gündüz C, Özkınay C: Prenatal sitogenetik çalışmada karyotipi 46,der (22)t(4;22) (q33;q13.2) olarak belirlenen bir fetus.VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir 1997.(Poster Sunum)
27.    Kanıt H, Canıtez M, Kolday K, Yavaş A: The role of color doppler ultrasonography in the differential diagnosis of adnexial masses as benign or malign. Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, İstanbul 1998 (Sözlü Sunum)
28.    Kanıt H, Özer E, Özkınay F, İnce M, Erçal D, Pınar T: Prenatal diagnosis  of short rib – polidactily syndrome: Case report. The Ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, İstanbul 1998. (Poster Sunum)
29.    Şahin G, Kanıt H, Öner SR, Karayılanoğlu N: A case of olfacto – genital dysplasia with ultrasound and chromosomal abnormalities. Ultrasonografi Obstetri ve Jinekoloji Kongre Özel sayısı, Cilt 2 Sayı: 1 Perinatoloji Kongresi, Antalya 1998.(Poster Sunum)
30.    Şahin G, Kanıt H, Öner SR, Demir N, Teker İ, Yılmaz P: Preterm eylemde transabdominal ultrasonografi ile servikal kanal uzunluğu ölçümünün yaklaşımı belirlemede rolü. Ultrasonografi Obstetri ve Jinekoloji Kongre Özel sayısı, Cilt 2 Sayı: 1 Perinatoloji Kongresi, Antalya 1998.(Poster Sunum)
31.    Şanlı MA, Kanıt H, İnce M, Şeker B, Keleş AR: Kaudal regresyon sendromu, Olgu sunumu: The ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, İstanbul 1998. (Poster Sunum)
32.    Kanıt H: Karyotiplemede amniosentez, koryonik villus örneklemesi, fetal kan örneklemesi: Ne zaman, hangisi, nasıl? Prenatal Tanı paneli, 6. Ulusal PerinatolojiKongresi Antalya, 1998 (Panel)
33.    Kanıt H, Öner RS, Maral İ, Aslan D, Özgenç Y, Demir N:1997 Yılı Perinatoloji Konseyi Olguları 6. Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998. (Poster Sunum)
34.    Kanıt H, Öner RS, Maral İ, Aslan D, Özgenç Y, Demir N: Prenatal invazif girişimlerimizin 1 yıllık analizi: 6. Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998.(Poster Sunum)
35.    Maral İ, Öner SR, Kanıt H, İnal M: Prenatal USG Teşhis: Fetal Cystic Adenomatoid Malformation. Maternal-Fetal Tıp Perinatoloji Çalışma grubu Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998. (Poster Sunum)
36.    Maral İ, Öner SR, Kanıt H, İnal M. Heterozigos akondroplazi. Maternal-Fetal Tıp Perinatoloji Çalışma grubu Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1998. (Poster Sunum)
37.    Kanıt H, Çağşar E, Aslan D,: Arteria uterinada persistan çentik saptanan gebelerde ortalama trombosit volümü. 7. Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1999.(Poster Sunum)
38.    Çağşar E, Kanıt H, Duran J, Taşkent E, Ergin S, İplik A, Menteşeoğlu S: Abortus imminenste subkoryonik hematomun prognoza etkisi. 7. Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1999.(Poster Sunum)
39.    Kanıt H, Öner SR, Özgenç Y, Turan E, Aslan D, Maral İ: 3 yıllık prenatal invazaif girişim sonuçlarımız. 7. Perinatoloji Kongresi, Antalya, 1999.(Poster Sunum)
40.    Kanıt H, Aslan D, Aydal İ, Can D, Pilancı B: Amniotic  band syndrome after cervical cerclage: case report. Second ultrasound Congres in Obstetrics and Gynecology, İstanbul 2000.(Poster Sunum)
41.    Çağşar E, Kanıt H, Aslan D.  Yılmaz P, Uğurel G. Significance of subchorionic hematomas in threatened abortion: Second ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology, İstanbul 2000.(Poster Sunum)
42.    Kanıt H. Fetal matürasyonun değerlendirilmesinde Ultrason bulguları. The Third ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology,Mayıs 2002, Antalya (konferans)
43.    Sevinçli İ, Kanıt H, Özkan A A, Öztekin D, İspahi Ç. The Significance of doppler flow characteristics and serum fibronectin level in preeclampsia. The Third ultrasound Congress in Obstetrics and Gynecology,Mayıs 2002, Antalya (Poster Sunum).
44.    Kanıt H: Ultrason bulgularıyla fetal maturasyonun değerlendirilmesi. II. World Congres of Perinatal Medicine for Developing Countries,  & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi Antalya,2002 (Sözlü Sunum).
45.    Kanıt H, Arıcı Özkan A, Kızılyar A, Bakiye Civaş S, İspahi Ç. Preterm eylemde beklentisel yaklaşım. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2003 Ankara (Poster Sunum).
46.     Arıcı Özkan A, Kanıt H, Topuz H, İspahi Ç. Üçüz gebelikte akardiak fetus: olgu sunumu. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2003, Ankara (Poster Sunum).
47.    Kanıt H, Arıcı Özkan A, Öner RS, Civaş SB, İspahi Ç. Nöral tüp defektlerinde kromozom anomalileri, 4. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi Kongresi, 2004, İstanbul (Poster Sunum)
48.    Sekü, İ, Kanıt H, İspahi Ç, Demirci F, Dede V. Nonkomplike gebeliklerde neonatal durumun tespitinde umbilikal ven kan akım hızı ve umbilikal arter pulsatilite indeksi değerlerinden elde edilen venöz-arteryel indeksin tanısal değeri, 4. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi Kongresi, 2004, İstanbul (Poster Sunum)
49.    Öner SR, Kanıt H, İspahi Ç. SSK Ege Doğumevi ve Kadınhastalıkları eğitim hastanesinde 19942003 yılları arasında saptanan 80 üriner sistem anomalisi: perinatal sonuçlar. 4. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi Kongresi, 2004, İstanbul (Poster Sunum)