Bebeğin eşinden (plasentadan) parça (villus) örneği alınması işlemidir. Genellikle genetik tanı amacıyla uygulanır. Bebeğin kromozomlarının sayısal ve yapısal değerlendirilmesiyle bazı mutasyonların belirlenmesinde 14. Haftaya kadar tercih edilmesi gereken yöntemdir. 

Plasenta ve ekleri gebelikte aynı ana hücreden ayrışan ve bebekle aynı genetik yapıya sahip dokulardır. Plasenta (Eş, Son) villuslardan oluşur. İğne ile alınan bu dokunun genetik yapısının değerlendirilmesiyle fetusun kromozom hastalıkları belirlenebilir. 11. Haftaya kadar vaginal yolla rahim ağzından girilerek plasentadan örnek alınır Trans Vaginal CVS). 1114 haftalar arasında ultrason eşliğinde karından girilerek yapılır (Trans Abdominal CVS). Son zamanlarda daha az yan etkisi nedeniyle karından iğne ile girilerek yapılan koryonik villus örneklemesi (KVÖ, CVS) 1114 hafta tarama testinde Down Sendromu riski yüksek çıkan, belirgin Ense Saydamlığı (NT) artışı görülen olgularda erken genetik tanı için tercih edilmesi önerilen girişimdir. Çoğul gebeliklerde de uygulanabilir.

Teknik: Ayaktan, muayenehane ortamında yapılabilen bir girişimdir. Karından yapılan ultrason ile bebek, plasenta yerleşimi, amnion sıvısı değerlendirilir. İğnenin nereden yerleştirileceği ve nasıl açılandırılacağı belirlenir. Ya 20 G, 1215 cm’ lik tek iğneyle anestezisiz, ya da 1821 G iğnelerle, çift iğne tekniğiyle lokal anestezi uygulanarak yapılır. 2030 mikrogram örnek alınması hedeflenir. Alınan materyel yeterli gelmezse yinelenebilir. İşlem bitiminde hasta bir süre gözlenir ve sonra evine gönderilebilir. Gerekirse yan etkisi göz önüne alınarak bir ağrı kesici önerilebilir. İşlem yaklaşık 5 dakikada tamamlanır. Kromozom analizi 23 haftada sonuçlanır. Direkt yöntem, QFPCR veya FISH tetkikleriyle 23 gün içinde yanıt alınabilir.

Riskleri:

Gebelik kaybı olasılığını % 1 arttırır. 1114 haftalık bir gebeliğin canlı, sağlıklı bir bebek doğumuyla sonuçlanması olasılığı % 97, herhangi bir işlem yapılmadan gebeliğin bir şekilde başarısız sonuçlanması olasılığı ise % 3’ tür. CVS bu riski % 1 oranında arttırır.

Kanama veya plasenta arkasında pıhtı oluşumu bazı olgularda görülebilir. Sıklıkla bir soruna yol açmaz.

Enfeksiyon dikkat edilmesi gereken bir durumdur. İşlem yerinin sterilizasyonu yapılmalıdır.

Rh uyuşmazlığı olan gebelerde gebenin bebeğin kan hücrelerine karşı bağışıklık geliştirmesini engellemek için Anti D uygulanması önerilir.

Her girişimde olduğu gibi gebe en ciddi riskler konusunda da bilgilendirildiği onam formları okutularak bilgilenmesi sağlanır ve form imzalatılır.

Nadiren kültürde üreme olmaması veya hücrelerde birkaç farklı kromozom serilerinin bulunması (mozaisizm) gibi çok özel durumlarda karyotip tayini için ikinci bir girişime ihtiyaç duyulur.

Bu işlem yapılmadan önce hastalar bilgilendirilerek “Bilgilendirilmis Hasta Onayı Belgesi” nu doldurmaları istenir