Fizikteki Doppler kuramından esinlenerek geliştirilmiştir. Yaklaşan veya uzaklaşan cisimlerin frekanslarında oluşan değişimin değerlendirilmesi ile uygulanır. Gelen ile giden farklı renklerde görüntülenir. En çok damarlardaki kan akımının incelenmesi için kullanılır.

Kan damarlarındaki gelen ve giden akyuvarlarlar genellikle kırmızı ve mavi olarak görülür. Renkler aynı zamanda damarların belirlenebilmesi için kullanılır. gebelikte bebeğe (fetüs) ait damarlardaki ve bebeğin kalbindeki kan akımlarının renkli olarak gösterilerek değerlendirildiği testlerdir. Gebelikte en çok kullanılanı göbek kordonundaki atardamarıdır (umbilikal arter). Plasenta ile bebek arasındaki uyumu gösterir. Annenin rahime, dolayısıyla gebeliğe kan götüren damarlarındaki kan akımları da (uterin arterler) incelenir. Gebelikte rahim damarlarında oluşan kan akımı değişiklikleri plasenta ile annenin damarlarının uyumunu gösteriri. Bu değişiklikler sayesinde anneden rahime (Uterus) giden  kan artar. Bu aynı zamanda gebenin tüm damarlarında dolaşan kan miktarını da arttırır. Bu gelişmeler annede gebelik zehirlenmesi ve bebekte gelişme kısıtlılığı olasılığını azaltarak gebe ve bebeği korur. Bunun dışında sık kullanılan diğer damarlar, bebeğin orta beyin damarı (middle cerebral arter) ve karaciğerin içinden geçen duktus (ductus venosus) dur. Daha pek çok damarda akademik çalışmalar yapılabilmektedir.

Doppler analizlerinin en çok kullanıldığı durum ise fetusun gelişiminin yeterli olmadığı Fetal Gelişme Kısıtlılıklarıdır (FGK). Bunun yanısıra annede hipertansiyon, ikiz gebelikler, Bebekte (fetusta) kansızlık olup olmadığının araştırılması ve bazı anomalilerin tanısında da kullanılır. Doppler incelemeleri, büyüme ve gelişmesinin durduğu durumlarda fetusun yeterli oksijen alıp almadığını belirlememizde çok değerli katkılar yaparak bu tür durumlarda en uygun doğum zamanını saptamamıza yardımcı olur.