Çoğul gebelik birden fazla gebeliğin aynı zamanda gelişmesidir. Gebeliklerin % 12’ sinde görülür, en çok ikiz gebelikler görülmektedir. Çoğul gebeliklerin % 97’ si ikiz gebeliklerdir.

Tek yumurta ile gelişenlere monozigotik, birden fazla yumurta ile gelişenlere ise

polizigotik çoğul gebelik denir. Tek yumurta ve tek sperm ile gelişen gebeliğin bölünmeler sırasında birden çok gebeliğin gelişmesine ise monozigotik gebelik denir (Tek yumurta ikizi gibi). Monozigotik gebeliklerde tek plasenta olursa  monokoryonik gebelik olarak adlandırılır.

Çoğul gebeliklerin oranı gittikçe artmaktadır. Burada kısırlık tedavisi ve IVF (Tüp bebek) gibi yardımcı üreme tekniklerinin etkisi olmakla birlikte bu hastalar dışında da çoğul gebelikler artmaktadır.

Anne ve bebeklerde çoğul gebeliklerde riskler artar. Erken doğum riski, annede gebelik zehirlenmesi (Preeklampsi) riski artar. Bebeklerde anne karnında gelişme geriliği ve bebeklerdeki yapısal hastalıkların oranı da artmaktadır. Ayrıca tek plasentalı olan monokoryonik gebeliklerde bebekler arasında plasenta kan akımlarının paylaşımına bağlı ek riskler gelişebilmektedir.  

Tekiz bir gebelikte doğum 40 hafta sonrasında gelişirken ikiz gebeliklerde çoğunlukla 38 haftadan, üçüzlerde 3334. Haftalardan önce gerçekleşir. Daha çok bebeğin olduğu gebeliklerde ise aşırı prematürite (erken doğum) çok sık görülür ve tüm bebeklerin kaybedilmesi, ya da bebeklerde ağır hasar gelişmesi olasılığı çok yüksektir.